شاخه ها
سازندگان
  • ITAS
  • دوران
  • هواوی

آخرين اخبار

1391/10/03NGN چیست؟
NGN چیست؟

1- مقدمه توسعه و پيشرفت شبکه هاي مخابراتي در طي دو دهه اخير در پي هدفي واحد که همانا تغييرات تدريجي از شبکه هاي مدار سوئيچي بسته بندي شده مي باشد صورت گرفته است .امروز..

clear-bug-div
شاخه هاي مقالات
واحد پول