شاخه ها
سازندگان
  • ITAS
  • دوران
  • هواوی

محصولات جديد

Cisco Router 878 Cisco Router 878
تاريخ افزودن: 13 1391
سازنده:

قيمت: 7,500,000ريال
افزودن به سبد خريد
DSL Modem Tellabs CTES DSL Modem Tellabs CTES
تاريخ افزودن: 13 1391
سازنده:

قيمت: 15,000,000ريال
افزودن به سبد خريد
DSL Modem Tellabs CTUS DSL Modem Tellabs CTUS
تاريخ افزودن: 13 1391
سازنده:

قيمت: 15,000,000ريال
افزودن به سبد خريد
Cisco AS 5300 Cisco AS 5300
تاريخ افزودن: 13 1391
سازنده:

قيمت: 15,000,000ريال
افزودن به سبد خريد
Cisco AS5200 Cisco AS5200
تاريخ افزودن: 13 1391
سازنده:

قيمت: 5,000,000ريال
افزودن به سبد خريد
3COM Total Control 1000 3COM Total Control 1000
تاريخ افزودن: 13 1391
سازنده:

قيمت: 1,200,000ريال
افزودن به سبد خريد
GSM Gateway GSM Gateway
تاريخ افزودن: 10 1391
سازنده:

قيمت: 10,000,000ريال
افزودن به سبد خريد
grandstream HT502 grandstream HT502
تاريخ افزودن: 03 1391
سازنده:

قيمت: 2,400,000ريال
افزودن به سبد خريد
Voip gatway Planet VIP-400 Voip gatway Planet VIP-400
تاريخ افزودن: 03 1391
سازنده:

قيمت: 3,500,000ريال
افزودن به سبد خريد
Voip gatway Planet VIP-000 Voip gatway Planet VIP-000
تاريخ افزودن: 03 1391
سازنده:

قيمت: 5,000,000ريال
افزودن به سبد خريد
clear-bug-div
شاخه هاي مقالات
واحد پول